TÜRMOB Mali Müşavirlik Sınavı İlanı 2013

Kategoriler: zaman:
Beğendiysen Paylaş :

TÜRMOB Mali Müşavirlik Sınav İlanı 2013


İŞKUR Kamu Memur İlanları, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Birliği Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirlik Sınavı İlan Edildi.

İlk Kez Sınava Katılacaklar İçin Son Başvuru 9 Eylül 2013.
İkinci Ve Sonraki Katılıcılar İçin Son Başvuru Tarihi 4 Kasım 2013.

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu İle Bu Kanunun Uyarınca 16 Ocak 2005 Tarih Ve 25702 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları Ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” Hükümlerine Göre; 30 Kasım - 1 Aralık 2013 Tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir İllerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları Yapılacaktır.

Bu Sınava; Stajını Tamamlayan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Aday Meslek Mensupları (Stajyer), Serbest Muhasebeci Ruhsatı Olanlar Ve Anılan Yasa’nın 6’ncı Maddesine Göre, Hizmet Sürelerini Stajdan Saydıran Adaylar Katılacaktır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Tarihleri: 30 Kasım - 1 Aralık 2013 İlk Kez Sınava Katılacaklar İçin Odalara Son Başvuru Tarihi: 9 Eylül 2013
İkinci Ve Sonraki Katılımcılar İçin Son Başvuru Tarihi: 4 Kasım 2013

Sınavlara Girmek İsteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim Ve Staj Merkezi Başkanlığı’na Yukarıda Belirtilen Son Başvuru Tarihi Çalışma Saati Bitimine Kadar Başvurmaları Gerekmektedir. Bu Tarihe Kadar Başvurusunu Yapmayanlar Ve Sınav Bedelini Yatırmayanlar Sınava Alınmayacaktır.

Sınava Katılım Koşulları:
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına Girebilmek İçin;
A) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi Ve Siyasal Bilimler Dallarında Eğitim Veren Fakülte Ve Yüksekokullardan Veya Denkliği Yükseköğretim Kurumunca Tasdik Edilmiş Yabancı Yükseköğretim Kurumlarından En Az Lisans Seviyesinde Mezun Olmak Veya Diğer Öğretim Kurumlarından Lisans Seviyesinde Mezun Olmakla Beraber Bu Fıkrada Belirtilen Bilim Dallarından Lisansüstü Seviyesinde Diploma Almış Olmak.
B) Stajını Yeminli Mali Müşavir Veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Yanında Ve / Veya Onların Denetim Ve Gözetiminde Tamamlamış Olmak, Kanunun 6.Maddesinde Staj Süresinden Sayılan Hizmetleri Bulunanlar İçin Bu Hizmetlerini Stajdan Saydırmış Olmak,
C) Mesleğin Vakar Ve Onuruna Aykırı Fiil Ve Harekette Bulunmak, Görevini Yapmamak Veya Kusurlu Olarak Yapmak Yahut Da Görevinin Gerektirdiği Güveni Sarsıcı Harekette Bulunmak Nedeniyle Disiplin Cezası Verilmemiş Olmak.

Sınavın Konuları:
16 Ocak 2005 Tarih Ve 25702 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Sınav Yönetmeliği’ne Göre, SMMM Sınavlarına Katılacak Adaylar Aşağıdaki Sınav Konularından Sınava Tabi Tutulmaktadırlar.
• Finansal Muhasebe,
• Finansal Tablolar Ve Analizi,
• Maliyet Muhasebesi,
• Muhasebe Denetimi,
• Vergi Mevzuatı Ve Uygulaması,
• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK Ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
• Muhasebecilik Ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

Başvuru Belgeleri:
Söz Konusu Şartları Taşıyan Adayların;
1. Sınav Dosyası (SMMM Odalarından Temin Edilebilir.)
2. Cumhuriyet Savcılığından (Resmi Kuruma Verilmek Üzere) Alınacak Adli Sicil Belgesi,
3. Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği, Başvurularda T.C. Kimlik Numarası Aranacaktır.
4. Lisans Diploması Veya Lisansüstü Diplomasının Aslı Veya Noterden Onaylı Örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından Alınmış Diplomalar İçin Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan Alınacak Denkliği Onay Belgesi),
5. 3 Adet (4.5 X 6) Boyutunda Renkli Fotoğraf,
6. Serbest Muhasebeci Olarak Serbest Çalışanlardan, Vergi Yükümlülüğü Açılış Tarihinin Ve Affa Uğramış Olsa Dahi, Vergi Kaçakçılığı Ve Kaçakçılığa Teşebbüs Suçlarından Dolayı Hüküm Giymiş Olup, Olmadığına İlişkin Belge, Faaliyet Belgesi, Ruhsat Fotokopisi, Bağımlı Çalışanlardan Da Oda Kayıt Belgesi, Ruhsat Fotokopisi,
7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına Gireceklerin Stajlarının Tamamlanmış Olduğunun TESMER Tarafından Onaylanmış Olması, Staj Şartlarının Staj Yönetmeliğine Uygun Olarak Yerine Getirilmiş Olması Ve Bununla İlgili Gerekli Evraklar.
8. Anılan Yönetmeliğin 23.Maddesinde Yer Alan Hükme Göre Sınava Girecek Adaylar Sınav Giderleri Karşılığı Olarak Katıldıkları Her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı İçin Ders Başına 85,00-TL Olmak Üzere, İlk Defa Sınava Katılacak Adaylar Toplam 595,00-TL Ödeyeceklerdir. Sınav Bedeli, “Temel Eğitim Ve Staj Merkezi’nin (TESMER), İş Bankası Ankara- Dikmen Şubesi 487 255 Numaralı Hesabına Veya ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 Numaralı Hesabına Ya Da TEOS Sistemi Üzerinden Kredi Kartı İle Ödenebilir.

Daha Önce Sınava Katılan Adaylar İçin İstenilen Belgeler:
16 Ocak 2005 Tarih Ve 25702 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Sınav Yönetmeliği’nin 21. Maddesine Göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında Başarılı Olamayanlar, Sınav Sonuçlarının İlanı Tarihinden İtibaren En Çok 2 Yıl İçinde 4 Sınava Daha Girebilirler.
Bu Sınav Haklarını Süresi İçinde Kullanmayanlar Veya Başarılı Olamayanlar 2 Yıl Süreyle Meslek Sınavlarına Alınmazlar.
İki Yıllık Süreyi Dolduranlardan Dileyenler Yeniden Tüm Konuları Kapsamak Üzere Bu Yönetmelik Hükümlerine Göre Sınavlara Katılabilirler.
Adaylar, İkinci Ve Daha Sonraki Sınav Başvurularını; Sınav Giderleri Karşılığı Olarak Öngörülen Bedeli Ödedikten Sonra http://teos.tesmer.org.tr Adresine Girerek Sınav Başvurularını Yapacaklardır. Aday Sınava Katılmak İstediği Dersleri Seçerek Sınav Kaydını Yapıp, Onayladıktan Sonra Bir Daha Değişiklik Yapamayacaktır. Bu Nedenle, Adayların Formu Doldurduktan Sonra Bilgilerini Tekrar Kontrol Ederek Onaylamaları Daha Doğru Olacaktır. Faks İle Yapılan Başvurular Kabul Edilmeyecektir.
http://www.iskur-isilanlari.com
Başvuru Belgelerinin Gönderilmesi:
1. Yasada Öngörülen Genel Ve Özel Şartları Taşıyanlar Yukarıda İstenilen Başvuru Belgelerini, Son Başvuru Tarihi Çalışma Saati Bitimine Kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel
Eğitim Ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ANKARA” Adresine Elden Veya Posta İle Göndermeleri Gerekmektedir (Postada Meydana Gelebilecek Gecikmeler Dikkate Alınmayacaktır). Ancak Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulundukları Anlaşılanların Sınavı Kazanmış Dahi Olsalar, İzin Belgeleri (Ruhsatları) İptal Edilecektir.
2. Sınav Başvuru Formundaki Soruların Bir Veya Birkaçını Yanıtsız Bırakanlar İle Belgeleri Eksik Olanların Başvuruları Dikkate Alınmayacaktır.
3. Sınavın Yapılacağı Yerler Ve Sınav Programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarında Ve http://www.tesmer.org.tr İnternet Adresinde İlan Yolu İle Duyurulacaktır.
4. Sınav Giriş Belgeleri http://teos.tesmer.org.tr İnternet Adresinden Yazıcı Çıktısı Olarak Alınabilecektir.
5. Sınav Sırasında Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Veya Sürücü Belgesini Gösteremeyenler Sınava Alınmayacaktır.
6. Sınav Listelerinde Yer Almayanlar Sınava Alınmayacaktır.
7. Sınav Giderleri Karşılığı Olarak Öngörülen Bedeli Ödemeyenler Sınava Alınmayacaktır.
8. Sınava Başvurup, Katılmayanların Sınav Bedeli İade Veya Mahsup Edilmeyecektir.
9. Sınav Başvuru Belgeleri Geri Verilmeyecektir.
Beğendiysen Paylaş :

Yukarı Çık